อัลเลน แบรดลีย์ 1756-L71 (1)

โมดูล CPU ใหม่ Allen Bradley 1756-L61