แบชแมนน์ (68)

โมดูลตัวประมวลผล Bachmann MC206

โมดูลอินพุตอุณหภูมิ Bachmann TI214

บาคมันน์ SDI208 | ซื้อได้ที่ Spica Controls Webshop

Bachmann DIO216/4 โมดูล I/O ดิจิตอล .5AMP 24VDC

โมดูล ACR222/2 ของบาคมันน์

โมดูล RS204 ของบาคมันน์

PHILIPS ASI020 สินค้าใหม่ 100% มีในสต็อก

PHILIPS SDM010 สินค้าใหม่ 100% ในสต็อก

PHILIPS AOI060 สินค้าใหม่ 100% มีในสต็อก