การปรบมือต้อนรับ (138)

Emerson Ovation 5X00058G01 โมดูลอินพุตอะนาล็อก HART

5X00790G01 โมดูลการตกไข่ Westinghouse

โอเวชั่น 5X00605G01 | PLC โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก

โมดูล PLC Emerson KC4011X1-BQ1

โมดูล PLC Emerson KL3022X1-BA1

โมดูล PLC Emerson KL3021X1-BA1

Emerson Ovation 1C31116G05 Rev 15 โมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก

โมดูลอินพุต Ovation 1C31161G02

Ovation ใหม่ล่าสุด 1C31238H01 Emerson โมดูลอินพุตดิจิตอลราคาโรงงาน