พึ่งไฟฟ้​​า (15)

ระบบควบคุม Reliance Electric 57C331A

Reliance Electric 57C409 ระบบ I/O มัลติบัส AutoMax

โมดูลอินพุตรีโซลเวอร์ Reliance Electric 57C411

Reliance Electric 61C501 115V โมดูลอินพุต AC/DC

โมดูลอินเทอร์เฟซ Reliance Electric 57C442B

โมดูลสแกนเนอร์ I/O Reliance Electric 57C443A

Reliance Electric 57C416 โมดูลการสื่อสาร I/O ระยะไกล

โมดูลจ่ายไฟ Reliance Electiric 57C493

โมดูลหน่วยความจำ Reliance Electric 57C423