เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกัน

Mantenimiento Preventivo - Electricidad Urrezabal su Instalador de Confianza en Donostia

ระยะเวลาการรับประกันหนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่ง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำอธิบายชิ้นส่วน เรารับประกันว่าโครงการจะไม่แสดงข้อบกพร่องในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานปกติในช่วงระยะเวลาการรับประกัน
ในกรณีที่มีข้อบกพร่องเราจะ: ส่งอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์ซ่อมหรือคืนเงินราคาซื้อตามความพร้อมของเรา คุณต้องติดต่อเราเพื่อขออนุมัติการคืนสินค้าและส่งคืนอุปกรณ์ที่บกพร่องให้เราภายใน 7 วันที่มีการรายงานข้อบกพร่อง
ในกรณีส่วนใหญ่ Runto Electric Automation Limited จะใช้วิธีจัดส่งที่ได้รับอนุมัติเพื่อชำระค่าส่งคืนและเปลี่ยนสินค้า